Vacatures

Posted by in Nieuws

 

Voorzitter, Penningmeester, Bestuurslid 2 en Secretaris

Voorzitter:
– Doof/slechthorende
– Leidt de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen.
– Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden.
– Stimuleert de samenhang binnen de gehele vereniging.
– Toont hierbij leiderschap en gaat voorop in de strijd.
– Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
– Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging.
– Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de Penningmeester/Secretaris

Secretaris:
– Mailverkeer/Correspondentie onderhouden, alle binnenkomende mails/stukken behandelen
– Aanspreekpunt voor alle leden
– Notuleren van bestuurs en afdelingsvergaderingen
– Administreren
– Bestuurs en verenigingsafspraken vastleggen
– Punctueel en systematisch
– Voorzitter/Penningmeester ondersteunen.

Penningmeester:
– Verrichten betalingen i.o.v. Voorzitter/secretaris.
– Administratie van kas en bank.
– Opstellen jaarlijkse begroting
– Opstellen financieel jaarverslag
– Bijwonen bestuurs vergaderingen

Bestuurslid 2:
– Dagelijkse bestuur ondersteunen en houdt zich vooral bezig met HZVF.

per mail sturen naar info@catharijne83.nl